Žalmy 19:2

Žalmy 19:2 B21

Nebesa vyprávějí o Boží slávě, o díle jeho rukou mluví obloha.
B21: Bible 21
Sdílet

Žalmy 19:2

Sdílet