Žalmy 139:14

Žalmy 139:14 B21

Chválím tě za tvá díla ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš!
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 139:14