Žalmy 103:19

Žalmy 103:19 B21

Hospodin ustavil svůj trůn na nebi, svou královskou mocí vládne nade vším!
B21: Bible 21
Sdílet

Žalmy 103:19

Sdílet