Filipským 3:9

Filipským 3:9 B21

V něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti založené na Zákoně, ale zato s tou, která vyplývá z víry v Krista, s tou spravedlností, jež přichází od Boha a zakládá se na víře.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Filipským 3:9