Filipským 3:8

Filipským 3:8 B21

A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista!
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Filipským 3:8