Filipským 3:3

Filipským 3:3 B21

Obřízku v pravém smyslu máme totiž my, kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na tělo.
B21: Bible 21
Sdílet