Filipským 3:20

Filipským 3:20 B21

my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista.
B21: Bible 21
Sdílet