Filipským 3:17

Filipským 3:17 B21

Bratři, následujte společně můj příklad a všímejte si těch, kdo žijí podle našeho vzoru.
B21: Bible 21
Sdílet