Filipským 3:14

Filipským 3:14 B21

Ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši.
B21: Bible 21
Sdílet