Filipským 3:12

Filipským 3:12 B21

Ne že bych už toho dosáhl anebo už byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Filipským 3:12