Filipským 3:1

Filipským 3:1 B21

Dále pak, bratři moji, radujte se v Pánu. Psát vám znovu stále totéž mi není nijak zatěžko a pro vás to znamená jistotu.
B21: Bible 21
Sdílet