Matouš 7:6

Matouš 7:6 B21

Nedávejte svaté věci psům a neházejte své perly prasatům; jinak je zašlapou, otočí se a roztrhají vás.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Matouš 7:6