Matouš 7:19

Matouš 7:19 B21

Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Matouš 7:19