Lukáš 24:45

Lukáš 24:45 B21

Tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli Písmům.
B21: Bible 21
Sdílet