Lukáš 24:41

Lukáš 24:41 B21

Když stále nemohli samou radostí uvěřit a jen se divili, zeptal se jich: „Máte tu něco k jídlu?“
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Lukáš 24:41