Lukáš 24:4

Lukáš 24:4 B21

Nevěděly, co si o tom myslet, když vtom před nimi stanuli dva muži v zářícím rouchu.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Lukáš 24:4