Lukáš 24:34

Lukáš 24:34 B21

jak říkají: „Pán opravdu vstal z mrtvých. Ukázal se Šimonovi!“
B21: Bible 21
Sdílet