Leviticus 11:23

Leviticus 11:23 B21

Všechen ostatní křídlatý čtvernohý hmyz pro vás bude ohavností.
B21: Bible 21
Sdílet