Leviticus 11:1

Leviticus 11:1 B21

Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi
B21: Bible 21
Sdílet