Jan 2:2

Jan 2:2 B21

a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci.
B21: Bible 21
Sdílet