Jeremiáš 1:5

Jeremiáš 1:5 B21

„Než jsem tě zformoval v matčině lůně, znal jsem tě. Ještě než jsi přišel na svět, posvětil jsem tě; národům učinil jsem tě prorokem.“
B21: Bible 21
Sdílet

Jeremiáš 1:5

Sdílet