Jakub 1:17

Jakub 1:17 B21

Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín.
B21: Bible 21
Sdílet

Jakub 1:17

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Jakub 1:17