Jakub 1:10

Jakub 1:10 B21

a bohatý ze svého ponížení; pomine totiž jako polní květ.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Jakub 1:10