Židům 2:14

Židům 2:14 B21

A protože děti jsou si příbuzné tělem a krví, právě tak se i on stal člověkem, aby svou smrtí zlomil moc toho, který měl moc smrti (to jest ďábla)
B21: Bible 21
Sdílet