Efeským 3:3

Efeským 3:3 B21

když mi skrze zjevení dal poznat tajemství, o němž jsem se už krátce zmínil dříve.
B21: Bible 21
Sdílet