Efeským 3:2

Efeským 3:2 B21

Jistě jste už slyšeli o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu svěřil pro vás
B21: Bible 21
Sdílet