Efeským 3:17

Efeským 3:17 B21

Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce
B21: Bible 21
Sdílet