Efeským 3:12

Efeským 3:12 B21

v něm a skrze víru v něj máme možnost přistupovat k Bohu směle a s důvěrou.
B21: Bible 21
Sdílet