Skutky 17:27

Skutky 17:27 B21

aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Skutky 17:27