Skutky 17:27-28

Skutky 17:27-28 B21

aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás. ‚Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.‘ Jak řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.‘
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Skutky 17:27-28