Skutky 17:26

Skutky 17:26 B21

Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Skutky 17:26