1 Jan 4:20

1 Jan 4:20 B21

Kdo říká „Miluji Boha“ a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí.
B21: Bible 21
Sdílet

1 Jan 4:20

Sdílet