Ishiwi Lyakwa Lesa 2015 (ILL15)

Chibemba [Bemba (Zambia)]

Llegeix aquesta versió: Ishiwi Lyakwa Lesa 2015Bíblia en àudio: Ishiwi Lyakwa Lesa 2015

The Revised Bemba Bible

This translation, published by the Bible Society of Zambia, was published in 2015.

If you are interested in the work that the Bible Society of Zambia is doing please visit www.unitedbiblesocieties.org

Editor

Bible Society of Zambia

Altres versions d'aquesta editorial

Amashiwi Aba LesaAmazwi Yakwe Leza 2013Baibo 2003Bibele ye Kenile (Catholic Edition)Chinsenga New TestamentCizuminano Cipya mu Chi IlaIbbaibele 1963Ishiwi Lyakwa Lesa 2015Livulu lya Shukulu KalungaUthenga Uweme wa Yesu Kristu Wolembewa na Maliko

Versions disponibles

Versions totals:2,001
Idiomes totals:1,357

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.