Viatge al Pessebre

Devocional

Recorda qui era Ell


Déu estima la commemoració. Al llarg de la història bíblica, El veiem marcant esdeveniments significatius amb un monument—o demanant una festa anual per memoritzar un moment específic quan va mostrar el Seu poder salvador i amor increïble al seu poble.Per què és important mantenir aquestes observances?Perquè Déu vol que recordem qui és i el que ha fet per a nosaltres d'una manera més profunda. Ell sap que hem d'experimentar una realitat amb cos i ànima per entendre'l veritablement en la seva plenitud.Per Nadal, els creients tenim l'oportunitat de commemorar i celebrar un esdeveniment meravellós diferent de qualsevol altre: quan Déu es va fer carn i va venir al món per mostrar-nos el camí de tornada a Ell.Activitat: Escriu una carta encoratjadora a algú de les forces armades que passarà el Nadal fora de casa.