Viure per l’Esperit: Devocionals amb John Piper

Devocional

L'Esperit és la delícia de Déu

L'Esperit Sant és Déu. La persona que ens indueix, ens condueix i ens purifica no és cap altra sino el mateix Déu, l’Esperit Sant. La simple evidència d’això és que freqüentment se l'anomena “Esperit de Déu”. L’Esperit és “de Déu” no perquè Déu el creés, sinó perquè comparteix la naturalesa de Déu i procedeix eternament de Déu (vegeu 1 Corintis 2: 10–12).


Si el Fill de Déu és etern juntament amb el Pare, com deixa clar Joan 1: 1-3, també l’Esperit Sant serà igualment etern amb tots dos, perquè, segons Romans 8: 9-11, l’Esperit de Crist és el mateix Esperit de Déu. Si no fos així, hauríem d’imaginar que hi va haver un moment en què el Fill no tenia cap Esperit i el Pare no tenia Esperit. Però l’Esperit Sant és essencial per a la relació entre el Pare i el Fill. Ell és, per utilitzar les paraules de Handley C.G. Moule, "El resultat, el vincle, el vehicle, de la seva eterna delícia i amor mutu" (Persona i Obra de l'Esperit Sant, pàg. 28).


Des de l'eternitat, com Déu Pare ha estimat el Fill, hi ha hagut un infinit Esperit Sant d'amor i delit entre ells, que alhora, és ell mateix una persona divina. Per tant, mentre Jesús prega per l’església a Joan 17:26, tot el que demana al seu Pare és l’Esperit Sant quan diu: “Jo els he fet conèixer el teu nom, i els el faré conèixer més encara, perquè l’amor amb què m’has estimat estigui en ells, i jo també hi estigui.


La més gloriosa de totes les veritats que descobrirem en aquestes 7 devocionals és que quan l’Esperit Sant entra a les nostres vides, no ve només com a Esperit del Fill, o només com a Esperit del Pare, sinó com a Esperit d’amor infinit entre el Pare i el Fill, perquè puguem estimar el Pare amb l’amor mateix del Fill i estimar el Fill amb l’amor mateix del Pare.


Més informació: http: //www.desiringgod.org/messages/the-holy-spirit-he-is-god