Beneït

Dia 5 de 7 • La lectura d'aquest dia

Devocional
"Generositat"La naturalesa de Déu és donar, i tot el que fa prové d'un esperit generós. De la mateixa manera, hauríem de ser veritablement generosos i permetre que la nostra vida sigui un flux de benedicció per als altres. La generositat no consisteix en el que es té, ni es demostra en un sol acte: el veritable esperit de la generositat és un estil de vida.• Una manera de veure

"El que tingui un ull generós serà beneït, perquè dóna del seu pa als pobres "(Proverbis 22: 9).

Un ull generós veu més enllà de si mateix i detecta ràpidament les oportunitats per beneficiar a uns altres en lloc de ser una persona que s'asseu i fa judicis severs sobre els altres, un esperit generós estarà obert a creure el millor.• Una forma de pensar

"Però un home generós planteja coses generoses..." (Isaïes 32: 8)

Quan la generositat és una manera de pensar, sempre estarem ideant plans per beneir els altres. Déu va veure la necessitat del món, i va idear una estratègia generosa. Es diu Evangeli, que significa "bones notícies".• Una manera de viure

"... i per generositat es mantindrà" (Isaïes 32: 8).

Quan la generositat és una forma de viure, es converteix en la nostra postura. No és un treball, una sola acció o una obligació renegadora: és una forma de vida. La promesa de Déu és la que diu que qui té un "ull generós" és algú que serà beneït.El Regne de Déu es refereix a tot el que està dins del seu regne, tant al cel com a la terra. Per tenir un esperit del Regne has de tenir una visió que és més gran que tu. Sempre estaràs ideant estratègies o plans generosos per beneir els altres.EN L'ÀMBIT DE LA TEVA VIDA

La generositat no és només una acció, sinó una forma de veure, pensar i viure. A més, és el que Déu vol per a tu. Així que busca oportunitats per beneir els altres, dissenya estratègies generoses i contacta amb els que t'envolten en nom de Jesús!