Gn 3
QQC

Gn 3

3
Li maak
1Li k'anti'#3,1 Ap 12,9; 20,2. Li k'anti' a'an reetalil laj tza. q'axal chik wank xna'leb' chiru chixjunileb' li xul kixyoob'tesi li Qaawa' Yos. Ut a'an kixye re li ixq: “Ma yaal naq li Yos xye eere naq ink'a' naru teelow ruheb' li che' li wankeb' sa' xna'aj li awimq?”. 2Kichaq'ok li ixq ut kixye: “Naru tqalow ruheb' li che' li wankeb' sa' xna'aj li awimq. 3Ka'ajwi' li ru li che' li wank sa' xyi, kixye li Yos: «Meelow chi moko teech'e', xb'aan naq wi teeb'aanu a'an, texkamq»”.
4Kixye ut li k'anti' re li ixq: “Ink'a'. Moko texkamq ta. 5Naxnaw chi us li Yos naq sa' li kutan teelow wi' li ru li che' a'an taatehonq xsa' leeru. Jo'kaqex chik li Yos; teenaw chik k'aru li us ut li ink'a' us”.
6Toja' naq li ixq kiril naq li che' atawaal xlowb'al li ru, ch'ina'us na'ilok ut q'axal chaab'il re tawok na'leb': kixch'oq b'i' jun ru li che', kixlow ut kixk'e re li xb'eelom; ut a'an ajwi' kixlow.#3,1-6 Sab 2,24; Ro 5,12. Li winq ut li ixq ke'xq'et xchaq'rab' li Yos xb'aan naq ke'raj xnimob'resinkil rib' chiru li Qaawa'. 7Toja' naq ke'tehonk xsa' li ruheb' chi xkab'ichaleb' ut ke'xk'e reetal naq t'ust'uukeb': jo'kan naq ke'xb'oj xxaq li xche'el li iig ut ke'xtz'ap rib' chiru.
8Chirix chik a'an ke'rab'i xyaab' roq li Qaawa' Yos yo chi b'eek ewu sa' li awimq, sa' xhonal naq namayusink li iq'. Li winq ut li rixaqil ke'xmuq rib' chiru li Qaawa' Yos sa' xyanqeb' li che', sa' xna'aj li awimq. 9Ab'an li Qaawa' Yos kixb'oq li winq ut kixye re: “B'ar wankat?”.
10Kichaq'ok a'an ut kixye: “Xwab'i naq yookat chi b'eek sa' li awimq ut xinxiwak xb'aan naq t'ust'uukin; jo'kan naq xinmuq wib'”.
11Kixye li Yos: “Ani xk'ehok chanaw naq t'ust'uukat? Malaj xalow ru li che' li xinye aawe naq ink'a' taatzeka?”. 12Kichaq'ok li winq: “Li ixq li xak'e cho'q wochb'een, a'an xk'ehok we ru li che', ut xinlow”, chan. 13Kixye ut li Qaawa' Yos re li ixq: “K'a'ut naq xab'aanu a'an?”. Kichaq'ok li ixq ut kixye: “Li k'anti' xb'alaq'ink we,#3,13 2 Ko 11,3; 1 Ti 2,14. ut laa'in xinlow ru li che'”.
14Toja' naq li Qaawa' Yos kixye re li k'anti': “Xb'aan naq xab'aanu a'in, tz'eqtaananb'ilaqat sa' xyanqeb' chixjunileb' li ketomq ut eb' li xul li wankeb' sa' pim. Chiru aasa' taajukuki aawib', ut pojtz' taatzeka chiru chixjunil laayu'am. 15Tink'e naq xik' teeril eerib' laa'at ut li ixq. Jo'kanaq ajwi' eb' laawal ut eb' li ralal xk'ajol li ixq: ut jun reheb' tixpitz' laajolom naq laa'at taakut aawib' chi rit roq”.#3,15 Ro 16,20; Ap 12,17. Cho'q re li Iklees a'an a'in li xb'een resil li kolb'a ib' naxyeechi'i li Yos: sa' xyanqeb' li ralal xk'ajol li ixq taayo'laaq laj Kolonel li taachalq chi xsachb'al xwankil laj tza.
16Li Qaawa' Yos kixye re li ixq: “Naab'al li rahilal tinteneb' sa' aab'een jar wa wanqat sa' yu'am, ut rik'in rahilal tat-alanq. Ab'an taawataw ru laab'eelom ut a'an taataqlanq sa' aab'een”.
17Ut kixye re li winq: “Aamaak laa'at naq tz'eqtaananb'ilaq chik li ch'och' anaqwan, xb'aan naq xapaab' laawixaqil ut xalow ru li che' li xinye aawe naq ink'a' taatzeka: chi raasa chik naq taataw laatzekemq chiru chixjunil laayu'am. 18K'ix ut pajl tixk'e aawe li ch'och',#3,17-18 Ro 8,20; Heb 6,8. ut a' chik li pim taatzeka. 19Rik'in xtiqob' laapeekem tatwa'aq, toj reetal tatsutq'iiq sa' li ch'och' xat-elk wi' chaq. Xb'aan naq pojtz' okenaqat chaq ut pojtz' tatsutq'iiq wi' chik”.
20Li winq kixk'e x'Eva cho'q xk'ab'a' li rixaqil, xb'aan naq a'an li xna' chixjunileb' li yo'yookeb'. 21Li Qaawa' Yos kixyiib' raq'eb' li winq ut li rixaqil rik'in rix li xul, ut kixtiqib'eb'. 22Chirix a'an kixye chi jo'ka'in: “Waye' li winq! Qech yosil chik: naxnaw chik li us ut li ink'a' us! Anaqwan mare anchal tixye' li ruq', tixch'oq ru li che' re li yu'am,#3,22 Ap 22,14. tixlow ut taawanq xyu'am chi junelik”.
23Jo'kan naq li Qaawa' Yos kirisi li winq sa' li na'ajej Edén, re tixk'anjela li ch'och' li ki'elk wi' chaq. 24Ut naq ak xrisi li winq, kixk'eheb' li kerubín sa' releb'l saq'e, junpak'al li na'ajej Edén. Kixk'e ajwi' jun ch'iich' nareplotk xxamlel, re naq maajun taa'ok wan wi' li che' re li yu'am.

Q'eqchi DC Bible © Bible Society in Guatemala, 2005.

Més informació sobre Q'eqchi Bible