Gn 2:20

Gn 2:20 QQC

Li winq kixk'e xk'ab'a'eb' chixjunileb' li ketomq, jo' ajwi' eb' li xul li neke'rupupik chiru choxa ut chixjunileb' li wankeb' sa' pim; ab'anan ink'a' kixtaw aj tenq' re jo' xk'ulub' raj.
QQC: Q'eqchi Bible
Comparteix

Plans de lectura i devocionals gratuïts relacionats amb Gn 2:20