Mátiyu 1:22

Mátiyu 1:22 YLE

Kópuni Chóó Lémi u komo kapî pyu ngmê ngê a d:êê ngê, Chóó Lémi ngê yinté a ntiye ngê. Yi kópu ala
YLE: The New Testament in the Rossel Language, also called the Yele Language, of Papua New Guinea
Comparteix

Plans de lectura i devocionals gratuïts relacionats amb Mátiyu 1:22