John 1:4

John 1:4 NIV

In him was life, and that life was the light of all mankind.
NIV: New International Version
Comparteix

Plans de lectura i devocionals gratuïts relacionats amb John 1:4