1-во и 2-ро Тимотей

1-во и 2-ро Тимотей

5 Дни

Този лесен план ще ви преведе през 1-во и 2-ро Тимотей и би бил чудесен за индивидуално или групово обучение.

Издател

Този план е създаден от YouVersion. За допълнителна информация и ресурси, моля посетете: www.youversion.com

За издателя

Завършен повече от 100000 пъти