Уповавайки на Бог в Разгара на Страдание

Уповавайки на Бог в Разгара на Страдание

20 дни

Изглежда ли, че света се срива навсякъде около теб? Имаш ли чувството, че бурите идват една след друга? Чрез този курс ще се научиш как да оплаквашна Бог. Ще научиш, че е здравословно и добре да се оплачеш на Бог насред болката си. Освен това ще се научиш как отново да се доверяваш на Бог и да се радваш, дори и в най-трудните си дни.

Издател

Бихме искали да благодарим на любовта към Бога много – България за предоставянето на този план. За повече информация, моля, посетете: https://lovegodgreatly.com/bulgarian/

За издателя