23
Срещу лакомията на чревоугодника
1Когато седнеш да ядеш с властник, гледай добре какво е сложено пред тебе 2и обуздай гърлото си, ако си лаком. 3Да не се прелъстиш от вкусните му гозби – те са измамна храна.
4Не се старай да придобиеш богатство; не насочвай мислите си към това. 5Отправиш ли взор към него, ето – няма го вече: то си е направило криле и полита към небето като орел.
6Не яж на трапеза у недоброжелател и не се съблазнявай от вкусните му гозби. 7Защото подобно на човек, който пресмята всичко, така се държи и той. „Яж и пий“ – казва ти той, но сърцето му не е с тебе. 8Ще избълваш залъка, който си изял, и напразно си изхабил приветливите си думи.
9Не говори пред ушите на глупец, защото той ще презре разумните ти думи.
10 # Пр. 22:28 Не премествай отдавна прокараната граница, нито влизай в нивите на вдовиците, 11#Изх. 22:21-23; Пр. 22:23защото техният Закрилник е силен; Той ще води делото им против тебе.
12Насочи сърцето си към учение и ушите си – към думи, изпълнени със знание.
13 # Пр. 19:18 Не оставяй детето без наказание; ако го накажеш с пръчка, то няма да умре. 14Като го накажеш с пръчка, ти ще спасиш душата му от гибел.
Мъдри съвети към сина
15Сине мой, ако твоето сърце бъде мъдро, също и моето сърце ще се радва; 16и моята вътрешност ще ликува, когато твоята уста говори справедливо.
17 # Пс. 37:1-4; 73:3 Нека сърцето ти не завижда на грешниците, но да се стреми по всяко време към страхопочитание пред Господа, 18#Пр. 24:14защото предстои щастливо бъдеще и твоята надежда не е изгубена.
19Слушай, сине мой, и бъди мъдър, и насочвай сърцето си по правия път. 20Не бъди между онези, които се опиват с вино, между онези, които се отдават на плътски удоволствия, 21#Пр. 21:17защото пияницата и похотливецът ще обеднеят и сънливият ще бъде облечен в дрипи.
22 # Пр. 17:25; 19:26 Слушай баща си, от когото си роден; не презирай майка си, когато тя остарее. 23Купувай истина, но не продавай мъдрост, поука и разум. 24#Пр. 10:1Бащата на праведен човек ликува и който е родил мъдър син, му се радва. 25Нека се веселят баща ти и твоята майка, която те е родила.
26Сине мой, предай сърцето си на мене и нека моите пътища допаднат на очите ти, 27#Пр. 22:14защото блудницата е дълбока пропаст и прелюбодейката – тесен ров. 28#Пр. 7:5-12Тя дебне в засада като разбойник и умножава престъпниците между хората.
29У кого има горестни възклицания? У кого – плач? У кого – побоища без причина? У кого – мътни очи? 30У онези, които засядат около вино, които търсят да опитат питие, смесено с аромати. 31Не гледай как се червенее виното, как показва блясъка си в чашата, как се лее гладко. 32Накрая то ще ухапе като змия и ще жилне като отровна пепелянка. 33Пред очите ти ще се привиждат чудновати неща и сърцето ти ще заговори развратно, 34#Пс. 107:26-27и ти ще бъдеш като заспал сред море и като задрямал навръх мачта. 35#23:35 В Септуагинта 23:25 започва с думите: „И ще кажеш“. „Удряха ме, не ме заболя; блъскаха ме, не усетих. Когато се пробудя, пак ще търся същото.“