Второзаконие 1:40

Второзаконие 1:40 НП

А вие се обърнете и тръгнете към пустинята по пътя за Червеното море.“
НП: Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги)
Споделяне