Второзаконие 1:2

Второзаконие 1:2 НП

А от Хорив, по посока на планината Сеир има единадесет дена път до Кадис-Варни.
НП: Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги)
Споделяне