Второзаконие 1:19

Второзаконие 1:19 НП

И ние тръгнахме от Хорив и преминахме през цялата тази голяма и страшна пустиня, която вие видяхте по пътя към планината на аморейците, така както Господ, нашият Бог, ни бе заповядал, и пристигнахме в Кадис-Варни.
НП: Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги)
Споделяне