Битие 1:19

Битие 1:19 BG1940

И стана вечер, и стана утро, ден четвърти.
BG1940: Ревизиран
Споделяне

Безплатни планове за прочит и посвещения, свързани с Битие 1:19