Битие 1
BG1871
1
1В начало създаде Бог небето и земята. 2А земята беше неустроена и пуста; и тъмнина бе върху бездната; и Дух Божий се носеше върх водата. 3И рече Бог: Да бъде виделина. И стана виделина. 4И видя Бог виделината че беше добро; и разлъчи Бог виделината от тъмнината. 5И нарече Бог виделината Ден, и тъмнината нарече Нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи. 6И рече Бог: Да бъде твърд посред водите, и да разлъчи вода от вода. 7И направи Бог твърдъта; и разлъчи водата която беше под твърдъта от водата която беше под твърдъта; и стана така. 8И нарече Бог твърдъта Небе. И стана вечер, и стана утро, ден втори. 9И рече Бог: Да се събере водата която е под небето в едно място, и да се яви сушата; и стана така. 10И нарече Бог сушата Земя, и събранието на водата нарече Моря; и видя Бог че беше добро. 11И рече Бог: Да прорасти земята зелена трева, трева която да дава семе, и дърво плодоносно което да ражда плод по вида си, на който семето да е в него на земята; и стана така. 12И произрасти земята зелена трева, трева която да дава семе, по вида си, и дърво което да ражда плод на който семето е в него по вида му; и видя Бог че беше добро. 13И стана вечер, и стана утро, ден трети. 14И рече Бог: Да бъдат светила на твърдъта небесна за да разлъчат деня от нощта, и да са за знамения и за времена и за дни и години, 15и да са за светила на твърдъта небесна за да светят на земята; и стана така. 16И направи Бог двете големи светила; голямото светило за да владее на деня, а малкото светило за да владее на нощта; направи и звездите. 17И постави ги Бог на твърдъта небесна за да светят на земята, 18и да владеят на деня и на нощта, и да разлъчат виделината от тъмнината; и видя Бог че беше добро. 19И стана вечер, и стана утро, ден четвърти. 20И рече Бог: Да произведе водата изобилно гадини одушевлени, и птици да летят над земята по твърдъта небесна. 21И създаде Бог големите китове, и всяко одушевлено що се движи, които произведе водата изобилно по вида им, и всяка птица крилата по вида й: и видя Бог че беше добро. 22И благослови ги Бог и рече: Плодете се и множете се, и напълнете водата в морята: нека се умножат и птиците по земята. 23И стана вечер, и стана утро, ден пети. 24И рече Бог: Да произведе земята животни одушевлени по вида им, скотове, и гадове, и зверове на земята по вида им; и стана така. 25И направи Бог зверовете на земята по вида им, и скотовете по вида им, и всеки гад на земята по вида му; и видя Бог че беше добро. 26И рече Бог: Да направим человека по образу нашему и по подобию нашему; и да владее над морските риби, и над небесните птици, и над скотовете, и над всичката земя, и над всичките гадове които пълзят по земята. 27И създаде Бог человека по образу своему, по образу Божию създаде го: мъжки и женски пол ги създаде. 28И благослови ги Бог, и рече им: Плодете се и множете се, и напълнете земята, и обладайте я; и владейте над рибите морски, и над птиците небесни, и над всяко животно което се движи по земята. 29И рече Бог: Ето, дадох ви всяка трева що дава семе, която е по лицето на всичката земя, и всяко дърво което има в себе си плод на дърво което дава семе: те ще ви бъдат за ядене. 30И на всичките животни на земята, и на всичките птици на небето, и на всеки гад който пълзи по земята и има в себе се дихание на живот дадох всяка зелена трева за храна; и стана така. 31И видя Бог всичко което направи; и, ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден шести.
Copyright © 2008-2011, Text Revision ©Bibliata.com & Duh-i-istina.net, Computer typesetting © Bibles.org.ukНаучете повече за Цариградски