Евреи 6
BG1871

Евреи 6

6
1Поради това, да оставим началното учение Христово и да се водим към съвършенството, без да полагаме пак основа на покаяние от мъртви дела, и вяра в Бога, 2учението за кръщенията, и за възлагането на ръце, за възкресението на мъртвите, и за вечният съд. 3И това ще сторим, ако Бог допусне. 4Защото тези които еднъж са се просветили, и вкусили са от небесния дар, и са станали участници на Светаго Духа, 5и които са вкусили от доброто слово Божие и от силите на бъдещият век, 6и са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак с покаяние, понеже разпъват втори път в себе си Сина Божия и опозоряват го. 7Защото земята която е пила дъжда що пада често на нея, и която ражда трева полезна на тези за които се и обработва, приима благословение от Бога; 8а която прорастява тръне и репей непотребна е и близу до проклетие, на която сетнината е изгоряване. 9А заради вас, възлюблени, ако и да говорим така, надеем се за нещо по-добро и което принадлежи на спасение. 10Защото Бог не е неправеден че да забрави вашето дело и труда на любовта която показахте към неговото име като послужихте и служите на светиите. 11И желаем всеки от вас да показва истото прилежание за пълно уверение на надеждата до край. 12Да не бивате лениви, но подражатели на тези които чрез вяра и дълготърпение наследяват обещанията. 13Защото Бог като даваше обещание Аврааму, понеже нямаше никого по-голям от себе си в когото да се закълне, закле се в себе си 14и каза: "Наистина, с благословение ще те благословя, и с умножаване ще те умножа;" 15и така с дълготърпението получи обещанието. 16Защото человеците се кълнат в по-големият от тях, и клетвата за утвърждение бива свършване на всяко противоречие между тях; 17в което Бог, като искаше да покаже повече непреложното свое намерение към наследниците на обещанието, употреби средство клетвата, 18така щото чрез две непреложни неща в които не е възможно да слъже Бог да имаме твърдо утешение ние които сме прибегнали да се хванем за предлежащата надежда; 19която имаме както укор на душата безопасен и твърд, и който влязва в най-вътрешното на завесата; 20дето Исус влезе за нас предтеча, като стана първосвещеник във веки по чина Мелхиседеков.

Copyright © 2008-2011, Text Revision ©Bibliata.com & Duh-i-istina.net, Computer typesetting © Bibles.org.uk


Научете повече за Цариградски

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.