Исус Навин 7
РИ ББД

Исус Навин 7

7
Престъплението на Ахан
1 # И.Н. 22:20 А израилтяните извършиха престъпление относно обреченото: Ахан, син на Хармий, син на Завдий, син на Зара, от Юдовото племе, взе от обреченото, така че Господният гняв пламна против израилтяните.
2Междувременно Исус прати съгледвачи от Йерихон в Гай, който е близо до Витавен, на изток от Ветил; и им каза: Изкачете се и съгледайте земята. И така, хората се изкачиха и съгледаха Гай.
3И като се върнаха при Исус, те му казаха: Нека не отива там целият народ, а две или три хиляди мъже да се изкачат и да поразят Гай; не повеждай целия народ натам, защото онези са малко на брой.
4 # Лев. 26:17; Вт. 28:25 И така, около три хиляди мъже от израилтяните се изкачиха там, но побегнаха пред гайските мъже.
5 # Лев. 26:36; И.Н. 2:9,11; Пс. 22:14 Гайските мъже поразиха около тридесет и шестима мъже от тях. Прогониха ги от портата си до Сиварим и ги поразиха в надолнището, поради което сърцата на хората се стопиха и станаха като вода.
6 # Бит. 37:29,34; 1 Ц. 4:12; 2 Ц. 1:2, 13:19; Неем. 9:1; Йов 2:12 Тогава Исус раздра дрехите си и падна по лице на земята пред Господния ковчег, където той и Израилевите старейшини лежаха до вечерта, и посипаха пръст върху главите си.
7 # Изх. 5:22; 4 Ц. 3:10 И Исус каза: Ах! Господи Йехова, защо преведе този народ през Йордан, за да ни предадеш в ръцете на аморейците да ни погубят? О, да бяхме били доволни да си седим оттатък#7:7На изток от. Йордан!
8О, Господи, какво да кажа, след като Израил обърна гръб пред неприятелите си?
9 # Изх. 32:12; Чис. 14:13; Пс. 83:4 И като чуят ханаанците и всичките други жители на земята, ще ни обкръжат и ще заличат името ни от земята. Какво ще сториш за великото Си Име?
10А Господ каза на Исус: Стани, защо си паднал така по лице?
11 # И.Н. 6:17,18, 7:1; Съд. 2:14; Д.А. 5:1,2 Израил е съгрешил, а именно, престъпили са завета Ми, за който им дадох заповед. Да! Те са взели от обреченото, също са откраднали и са излъгали, и са сложили откраднатото между своите вещи.
12 # Вт. 7:26; И.Н. 6:18 Затова израилтяните не могат да устоят пред неприятелите си, а обръщат гръб пред тях, защото станаха проклети. Аз няма да бъда вече с вас, ако не изтребите проклетия човек изсред вас.
13 # Изх. 19:10; И.Н. 3:5 Стани и освети народа! И им кажи: Осветете се за утре! Защото така казва Господ, Израилевият Бог: Нещо обречено има сред теб, Израилю. Не можете да устоите пред неприятелите си, докато не махнете обреченото изсред вас.
14 # Пр. 16:33 И така, приближете се утре според племената си; и племето, което Господ посочи, да се приближи според семействата си; и семейството, което Господ посочи, да се приближи според домовете си; а домът, който Господ посочи, да се приближи според мъжете.
15 # Бит. 34:7; И.Н. 7:11; Съд. 20:6; 1 Ц. 14:38,39 И който бъде посочен с обреченото, да бъде изгорен с огън – той и всичко, което има, понеже е престъпил Господния завет и е извършил беззаконие в Израил.
16Тогава Исус, като стана рано сутринта, извика Израил според племената им; и беше посочено Юдовото племе.
17 # 1 Ц. 14:42 След като извика Юдовите семейства, беше посочено семейството на Заровците. И като свика семейството на Заровците, мъж по мъж, беше посочен Завдий.
18А като свика неговия дом мъж по мъж, беше посочен Ахан, син на Хармий, син на Завдий, син на Зара, от Юдовото племе.
19 # Чис. 5:6,7; 1 Ц. 6:5, 14:43; 2 Лет. 30:22; Пс. 51:3; Йер. 13:16; Дан. 9:4; Йоан 9:24 Тогава Исус каза на Ахан: Сине мой, въздай сега слава на Господа, Израилевия Бог, и Му се изповядай. Кажи ми какво си направил, не скривай от мен.
20Ахан отговори на Исус: Наистина аз съгреших пред Господа, Израилевия Бог, като направих следното:
21Когато видях между плячката една хубава вавилонска дреха, двеста сикъла сребро и една златна плочка, тежка петдесет сикъла, харесаха ми и ги взех. Сега са скрити под земята в шатъра ми, а среброто е най-отдолу.
22Тогава Исус прати хора, които се завтекоха в шатъра. Откраднатото беше скрито в шатъра на Ахан и среброто беше най-отдолу.
23 Хората взеха всичко от шатъра и го донесоха при Исус и при всичките израилтяни, като го положиха пред Господа.
24 # И.Н. 7:26, 15:7 Тогава Исус и целият Израил хванаха Ахан, Заровия син, заедно със среброто, дрехата и златната плоча, синовете му, дъщерите му, говедата му, ослите му, овцете му, шатъра му и всичко, каквото имаше, и ги изведоха в долината Ахор.
25 # Вт. 17:5; И.Н. 6:18; 1 Лет. 2:7; Гал. 5:12 И Исус каза: Защо си ни навлякъл беда? Днес Господ тебе ще вкара в беда. Тогава целият Израил уби Ахан с камъни и го изгориха с огън, след като го убиха с камъни.
26 # Вт. 13:17; И.Н. 7:24, 8:29; 2 Ц. 18:17, 21:14; Ис. 65:10; П.Йер. 3:53; Ос. 2:15 После натрупаха върху него голяма грамада от камъни, която стои и до днес. Така утихна Господният гняв. Затова онова място се нарича и до днес долина Ахор#7:26Т.е. смущение..

© Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Научете повече за Библия, ревизирано издание